Shiga toxin Escherichia coli scheme: recent intended results

Shiga toxin Escherichia coli scheme: recent intended results

Published 26 January 2016

Last updated 6 November 2020
+ show all updates

 1. Added ‘Shiga toxin Escherichia coli scheme: intended results for STX9 distribution sample’.

 2. Added ‘Shiga toxin Escherichia coli scheme: intended results for STX8 distribution sample’.

 3. Added ‘Shiga toxin Escherichia coli scheme: intended results for STX7 distribution sample’.

 4. Added ‘Shiga toxin Escherichia coli scheme: intended results for STX6 distribution sample’.

 5. Updated with amended ‘Shiga toxin Escherichia coli scheme: intended results for STX5 distribution sample’.


 6. Added ‘Shiga toxin Escherichia coli scheme: intended results for STX5 distribution sample’.

 7. Added ‘Shiga toxin Escherichia coli scheme: intended results for STX4 distribution sample’.

 8. Added Shiga toxin Escherichia coli scheme: intended results for STX3 distribution sample.

 9. Added intended results for STX2 distribution sample.

 10. Added shiga toxin escherichia coli scheme: intended results for STX1 distribution sample.

 11. First published.


Source link